Enchanting

E nchanting je velice důležité odvětví. Co je však důležité podotknout žádný začátečník by si s ním neměl zahrávat. Jen pouze mistři svých oborů dokáží a vědí jak přesně postupovat při enchantování.

Nejdůležitější součásti enchantování je Soul Shard, viz. níže.

Vzhled Název Popis
soul shard Soul Shard Pomocí Soul Shardu lze zvyšovat plusovost zbraní/zbrojí

Vylepšení zbraní:

enchanted weapons

Vylepšení zbraní je jednoduchá procedura. Nejdřív musíte nabít Soul Shard pomocí Star Dustu (Pouze craft). Potom vezmete nabitý Soul Shard a aplikujete ho na zbraň, kterou chcete vylepšit. Při úspěšném vylepšení se zvýší zbrani plusovost o +1(tzn. při enchantu +9 zbraně vznikne +10 zbraň). Jakmile dostanete svoji zbraň na plusovost větší než +12, tak zbraně získají speciální barvy. Ovšem je tu i stinná stránka. Při nepovedeném pokusu zbraň ztrácí durabilitu. A čím větší plusovost na zbrani máte tím menší je šance, že se vylepšení povede.

Dále tu je možnost vylepši zbraně pomocí:

Box of Charms:

K nalezení u vendora v venkovní části Scourge Citadel

přidá bonus do statů na obouruční magické zbraně.
pouze na zbraně +5 a více
šance na různé bonusy do statů

Každou zbraň je možné enchantovat pouze jednou, při použití zbraň ztratí trochu své síly (+)! V pokladech bude k nalezení vylepšená verze boxu, která oproti té normální, zkonzumuje pouze polovinu síly.

Vylepšení zbrojí:

To už je trošku složitější takže:

Za MCčka lze v recyklatoru koupit magický svitek na očarování brnění. Ceny svitku jsou: 5.000, 3.000, 2.500, 1.500 MCček.

Vzhled Název Popis
enchant scroll Svitek očarování magických brnění Lze s jeho pomocí zvyšovat plusovost zbrojí.

Standardní + armor přidává heroic popřípadě enfeebled efekt, ten umožňuje že armor lze použít i s nižší fame za cenu malého postihu na armoru. Přes svitky očarování magického brnění změníte armor a umožníte jeho enchantování viz níže. Brnění začne být opět zcela závislé na fámě, viz rubrika zbraně. Pro příklad si uvedeme enchant brnění +10 Platemail. Bude po aplikování svitku k unesení potřebovat 1.500 fame. Tomuto brnění se zafixuje hodnota plusovosti a hodnota ARMORU (rozdíl oproti nepředělanému + brnění kde se armor zvyšuje s fame a v případě nižší fame se lehce zhorší, ovšem stále se unese). Při aplikaci svitku je možné úplné zničení brnění. Šance na zničení je cca 75% u +20 brnění a cca 15% u +5 brnění. Šance na zničení závisí na skillu inscription.

Samotné enchantování:

Vylepšení plate zbrojí pomocí ingotů:

Vylepšit lze pouze +20,+25 plate brnění. Takto vylepšené brnění vám přidá bonus do statů. Tento bonus je u každého povolání jiný.

Vylepšení má tři fáze. Vyždy musíte začít od základní enchantu:

Copyright 1999-2013 Dark Paradise