Registrace

J sme rádi, že jste se rozhodl(a) pro Dark Paradise. Připojení a hra jsou pro Vás samozřejmě plně zdarma a bez jakýchkoliv dalších závazků.

Přijměte prosím toto malé upozornění, že server Dark Paradise je soukromý server a koníček několika nadšenců. Je neoficiální, nekomerční a nevýdělečný a nemá žádnou souvislost ani návaznost na OSI či Origin. Nastavení serveru Dark Paradise je zcela unikátní a ve většině aspektů nemusí plně či vůbec odrážet nastavení ostatních oficiálních či jiných free UO serverů.

Server Dark Paradise děláme ve svém volném čase a jeho stav nemusí být proto v každém okamžiku plně profesionální (i když se o to budeme snažit). Tomu odpovídá též fakt, že GM ani Poradci (Counselors) nejsou povinni být přítomni ve hře ani reagovat na požadavky hráčů.

O jakýchkoliv změnách v rámci serveru rozhodují pouze a výhradně jeho správci. Za funkčnost a stav serveru nebereme žádnou právní či jinou odpovědnost a s událostmi ve hře není možno spojovat žádné hráčské nároky.

Postavy propadlé kvůli neaktivitě

V rámci nedávného hardwarového upgradu serveru bylo upuštěno od mazání accountu z důvodu 90 denní neaktivity a nemažou se tak účty, které nejsou déle jak 90 dní lognuty. Toto ovšem neplatí pro accounty bloknuté. Díky této změně je nyní pro každého hráče právě jedna možnost si zažádat o navrácení takto smazané postavy (nikoliv accountu). Hráč se musí prokázat, že postava na daném účtu zřizoval a hrál on, a že hráč neměl za dobu hraní žádný vážný prohřešek a daný účet nebyl nikdy blokován. Tato postava bude obnovena, pokud technické prostředky dovolí, bez jakéhokoliv majetku a jen pro herní účely majitele na jeho účet. Pokud si myslíte, že splňujete podmínky pro navrácení takto ztracené postavy, kontaktujte GM Acaruse.

Vytvoření accountu:

Co pro připojení musíte udělat?

  1. Obstarejte a nainstalujte si CD "Ultima Online: The Second Age", lépe novější.
  2. Přečtěte si pozorně pravidla serveru Dark Paradise.
  3. Pravidlům shardu Dark Paradise odporují veškeré prodeje accountů, ať již se jedná o prodej za reálné peníze či za majetek v rámci UO. Accounty jsou majetkem shardu a hráčům jsou pouze propůjčeny po dobu hraní a vázány na hráče kterému byla vydána registrace. Pravidlům shardu taktéž odporují veškeré výměny accountů ať již jsou prováděny způsobem account za account, account za account na jiném shardu a podobně. V případě prokazatelného porušení tohoto pravidla bude account bez náhrady smazán a hráčům zablokována IP adresa... jak prodávajícímu, tak i kupci.

UPOZORNĚNÍ: Pokud bude jméno postavy, herního účtu, emailu aj. obsahovat výrazy urážlivého, obscénního, diskriminačního či extremistického charakteru či bude tyto výrazy napodobovat, nebude Váš herní účet vůbec vytvořen (žádost o registraci obsahující takovéto výrazy - i v mailové adrese - bude smazána bez odeslání zamítnutí), případně bude v průběhu hry správci bez náhrady smazán.

Pokud data v registraci neodpovídají datům v ICQ (včetně jména a data narození, nebo nejsou v ICQ vyplněna), vyhrazujeme si právo žádost o takovouto registraci zamítnout. Tyto údaje nám slouží k tomu, abychom mohli nějak ověřit Vaši totožnost, pokud se za Vás ve hře bude někdo vydávat. ICQ pak usnadní vzájemnou rychlejší komunikaci v případě nenadálých problémů. Údaje uvádějte vždy pravdivé, v případě ztráty herního účtu to jsou základní podklady pro jeho navrácení. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Vyplnění nepravdivých registračních údajů je chápáno jako porušení podmínek, jejichž splnění je nutné k založení účtu. Pokud tedy nevyplníte registrační údaje pravdivě, vaše žádost bude velmi pravděpodobně zamítnuta.

Pokud si registrujete druhý (a další) účet, uvádějte stejné údaje jako při první registraci, to že již jeden účet máte, není překážkou pro vydání dalšího.

Vyřízení registrace může trvat i několik dní. Obecně platí, že pokud vám nebyl zaslán mail o vašem zaregistrování do jednoho týdne, byla nejspíše vaše registrace z nějakého důvodu zamítnuta. Nekontaktujte prosím GM ohledně urychlení registrací.

Po odeslání registračního e-mailu sphere vytváří nové účty postupně, pokud tedy nejde hned po obdržení registračního e-mailu účet lognout, nepanikařte a vyčkejte několik hodin. Doba vytváření nového účtu se pohybuje řádově v hodinách.

Může se stát, že účet nebude aktivní ani po X hodinách. K tomuto může dojít, pokud na sphere mezi vytvořením vašeho účtu a zalogováním proběhla běžná údržba účtů - mazání starých účtů. Nikdy nelogované, ale vytvořené, účty považuje sphere za nepoužívané a při této údržbě je smaže. Jedná se o nepříznivou shodu náhod, která však není zcela vyloučena. Pokud vás tato nepříjemnost postihne, zadejte si novou registraci (Pokud je v kontaktním seznamu uvedeno u zaměření GM, že se tímto někdo zabývá, můžete kontaktovat jej. Obvykle je však pružnější zažádat si o nový účet).

Žádost o registraci accountu UO.

Všechny údaje jsou povinné, včetně funkčního ICQ.

Stiskem tlačítka odeslat potvrzuji, že s pravidly Dark Paradise plně souhlasím a prohlašuji, že budu dbát pokynů GM na Dark Paradise. Zároveň souhlasím s právem provozovatele či jím pověřené osoby zaslat mi na uvedený registrační email zprávu, obsahující informace o novinkách a produktech Dark Paradise a o novinkách a produktech třetích osob.

Vzhledem k statusu Dark Paradise jako hobby serveru však v tomto případě nemusíte mít obavu z nějakého hromadného spamu. Berte tuto podmínku spíše informativně a jako možnost určitého poděkování těm, kdož Dark Paradise a naši hru na něm sponzorují a umožňují nám tak zachovat hru zcela zdarma.

Jméno postav(y) ve hře:

Dbejte na to, abyste si zvolili správné jméno Vaší postavy ve hře odpovídající fantasy duchu Ultimy Online. Jeho změna není po vytvoření již možná a v případě nekorektního jméno vám hrozí smazání celého herního účtu. Jména typu DP033, XtreeM, ++Error++ apod. nebudou tolerována. Na jednom accountu je možno mít až 5 různých postav, přičemž jejich smazání je možné nejdříve 3 dny od okamžiku jejich vytvoření.

Rušení nepoužívaného accountu (!NEPLATNÉ!):

Abychom zabránili nadměrnému hromadění předmětů na serveru a umožnili trvale plynulou hru, jsou více než 90 dní nepoužívané accounty automaticky NEVRATNĚ smazány. Zároveň s tím dochází ke smazání i veškerého majetku a domů, jenž tento account vlastnil či stavěl. Svět Dark Paradise neumožňuje žádnou obnovu accountů ani opětovně zařazování smazaných postav do herního světa. V rámci nedávného hardwarového upgradu serveru bylo upuštěno od mazání accountu z důvodu 90 denní neaktivity a nemažou se tak účty, které nejsou déle jak 90 dní lognuty.

Prodeje hráčských accountů:

Správci serveru důrazně varují před jakýmkoliv odkupem herních accountů a podvody s tím spojenými. Zároveň neřeší žádné neshody mezi majitelem a kupcem a vyhrazují si právo účet, jež byl získán za úplatu, okamžitě bez náhrady zrušit.

Pokud Vám někdo account přenechá, nezapomeňte, že budete hrát za charaktery, které jsou již ve hře nějak zavedeny, a přejmenování postavy například z důvodu špatné pověsti není možné.

Půjčování hráčských accountů:

Jakýkoliv transfer accountů z původního majitele je tolerovaný pouze do vzniku prvního problému. Vyvarujte se výměny accountů i jejich přenechávání, v případě vzniku jakéhokoliv problému bude account a jeho propuštění řešeno výhradně s registrovaným majitelem a budou požadovány jeho registrační údaje, včetně komunikace z registrovaného čísla ICQ.

Heslo a jeho změna:

Pokud budete chtít, můžete si kdykoliv Vaše přístupové heslo do hry změnit. Použijte ve hře příkaz ".password", poté se odlogujte a při logování napište Vaše nové heslo. Tím změnu realizujete. Délka nového hesla nesmí překročit 16 znaků, doporučená minimální délka je 8 znaků, v samotném hesle používejte pouze čísla a písmena bez české diakritiky, libovolně kombinované. Nepoužívejte teček, mezer, pomlček, hvězdiček či jiných speciálních znaků. Server nerozlišuje velká a malá písmena.

Nezapomeňte, že správci serveru nezasílají na registrační email aktuální heslo Vašeho accountu a proto ve vlastní zájmu neexperimentujte a držte se striktně zmíněných pravidel.

Klubová počítačová herna:

battlezone banner
Ultimu Online z Battlezone již od 17,- Kč/hod


(-- Pokud používáte našeho průvodce, tudy vede cesta zpět do rubriky Nováčci --)

Copyright 1999-2013 Dark Paradise