Prohřešky

D održování pravidel kontrolují správci serveru průběžně či na základě upozornění některého z hráčů. V případě, že jste svědkem prohřešku, upozorněte správce serveru pomocí systému "HELP - Zpráva GM (tzv. Page)".

Upozorňujeme hříšníky, že prohřešky proti pravidlům jsme schopni dohledat dle jejich typu v logu serveru a zálohách světa zpětně po libovolně dlouhou dobu. Mezi nejzávažnější prohřešky řadíme vykrádání hráčských domů a zároveň podílení se na jakoukoliv manipulaci (též nákup) s takto kradenými předměty. Accounty těchto postav jsou automaticky mazány.

Co dělat pokud se ocitnete ve vězení?

Pokud se stane i Vám, že se proviníte a skončíte ve vězení, zjistěte si nejprve důvod Vašeho potrestání a výši trestu. Pokud máte již přidělenu vězeňskou sekeru, zjistíte výši trestu klepnutím na ni. POZOR - používáním sekery k jinému účelu, než je splnění trestu si tento pouze navyšujete. Pokud ji nemáte, požádejte o ni přes HELP - vzkaz pro GM.
Trest se se skládá ze dvou částí - jednak z doby po kterou budete uvězněn, jednak z počtu vězeňských logů, které musíte nasekat. Po odpracování trestu a uplynutí doby uvěznění poklepejte na vězeňskou sekeru a budete propuštěn. Zda jste propuštěn či nikoliv poznáte podle statusu Vaší postavy. Klikněte na ni, pokud obsahuje za jménem "[jailed]", jste stále uvězněn, pokud ne, můžete vězení opustit. Vězení opusťte přes HELPROOM, pokud zkusíte opustit vězení jiným způsobem, může dojít k nevratnému poškození nastavení Vaší postavy.

Upozornění:
  1. Je přísně zakázáno používat automatická chodící makra v jailu.
  2. Je přísně zakázáno se nechat vysekávat z jailu jinými hráči (což je zároveň i porušení pravidel o bezpečnosti accountu).

Obojí je bráno jako snaha o obcházení rozhodnutí GM a může být trestáno smazáním accountu.

Pokud byla uvězněna jedna postava z accountu, jsou automaticky po pokusu o přelogování uvězněny i všechny postavy zbývající.

Datum Jméno Account* Guilda Prohřešek
07.06.2016 09:33 Jsem Hloupej 7bbec3 - Relog blue -> pk bez pauzy. Jail a logy + account prskadlo. *Gilraen*
24.05.2016 19:34 Pan Libich 5938fa MG Opakovaný odlog v dungeonu - 100 logů a příště bude hůř. *Qvido*
23.05.2016 20:53 Chupacabra c455fe - Relog blue -> pk bez pauzy, jail logy. + account bes a rider99. *Qvido*
27.04.2016 16:31 Finka dc8585 - Zabíjení modrých hráčů bez killu přes summony, jail logy +5 killů. *Qvido*
19.03.2016 11:33 Halle Berry 7f93bd - Relog blue -> pk bez pauzy, jail logy. *Qvido*
19.03.2016 11:29 Anelis 406159 - Relog blue -> pk bez pauzy, jail logy. *Qvido*
18.03.2016 18:13 Hanako 5b7cc5 MG Nenahlášení chyby. Jail + logy.
12.03.2016 08:39 Zongo 3105f2 - Kdo chce víc, nebude mít nic. Lootování na HB. Smazán majetek. *Qvido*
10.03.2016 19:46 Ansgar Aryan b277f5 - Použití lodě v zakázané zoně, jail. *Qvido*
14.02.2016 19:47 Arianna 0957bc -Harpagon- Zneužití systému page. *The First*
09.02.2016 02:04 Jean Baklazan 86d3dd - AFK Alchemy, 1. AFK prohřešek. *The First*
09.02.2016 01:59 Kerrigan 48f226 - AFK Alchemy, 1. AFK prohřešek. *The First*
09.02.2016 01:56 The Best Pepo 6c998a Amonthia AFK Alchemy, 1. AFK Prohřešek + dual klient. *The First*
09.02.2016 01:55 Antiquing 25d2e2 Amonthia AFK Alchemy, 1. AFK Prohřešek + dual klient. *The First*
09.02.2016 01:50 Anabolick f11582 - AFK Fishing, 1. AFK prohřešek. *The First*
07.01.2016 21:02 Toortuga 55b84d - Pokud se chceš dostat do zákazaných zon nepozorovaně, neměl by jsi tam nechávat svoje lodě. *Quido*
05.01.2016 12:40 Kulich 9ef653 - Pro inteligetního Kulicha - Zneužítí systému page - Účet zablokován. Až si uvědomíš s kým mluvíš a jak se máš chovat, tak mi můžeš napsat na icq o odblock. *Quido*
26.12.2015 11:35 Tal Rasha 8c78f8 - Guards do baráku, jail a pár logů. *Quido*
23.12.2015 10:07 Dellanir 4319b2 - Jail 100 logů. *Qvido*
20.11.2015 03:42 Viashino 9a1ae5 - AFK Alchemy, 1. AFK prohřešek. *Ocroc*

*Položka "Account" je v tabulce prohřešků anonymizována, tj - pokud si dáte anonymizovaný account vyhledat v prohřeškách, všechny prohřešky mající stejný account jsou provedeny právě na jednom účtu, ale tento název účtu není skutečným loginem hráče. Bezpečnost tedy není narušena.

Copyright 1999-2013 Dark Paradise