Prohřešky

D održování pravidel kontrolují správci serveru průběžně či na základě upozornění některého z hráčů. V případě, že jste svědkem prohřešku, upozorněte správce serveru pomocí systému "HELP - Zpráva GM (tzv. Page)".

Upozorňujeme hříšníky, že prohřešky proti pravidlům jsme schopni dohledat dle jejich typu v logu serveru a zálohách světa zpětně po libovolně dlouhou dobu. Mezi nejzávažnější prohřešky řadíme vykrádání hráčských domů a zároveň podílení se na jakoukoliv manipulaci (též nákup) s takto kradenými předměty. Accounty těchto postav jsou automaticky mazány.

Co dělat pokud se ocitnete ve vězení?

Pokud se stane i Vám, že se proviníte a skončíte ve vězení, zjistěte si nejprve důvod Vašeho potrestání a výši trestu. Pokud máte již přidělenu vězeňskou sekeru, zjistíte výši trestu klepnutím na ni. POZOR - používáním sekery k jinému účelu, než je splnění trestu si tento pouze navyšujete. Pokud ji nemáte, požádejte o ni přes HELP - vzkaz pro GM.
Trest se se skládá ze dvou částí - jednak z doby po kterou budete uvězněn, jednak z počtu vězeňských logů, které musíte nasekat. Po odpracování trestu a uplynutí doby uvěznění poklepejte na vězeňskou sekeru a budete propuštěn. Zda jste propuštěn či nikoliv poznáte podle statusu Vaší postavy. Klikněte na ni, pokud obsahuje za jménem "[jailed]", jste stále uvězněn, pokud ne, můžete vězení opustit. Vězení opusťte přes HELPROOM, pokud zkusíte opustit vězení jiným způsobem, může dojít k nevratnému poškození nastavení Vaší postavy.

Upozornění:
  1. Je přísně zakázáno používat automatická chodící makra v jailu.
  2. Je přísně zakázáno se nechat vysekávat z jailu jinými hráči (což je zároveň i porušení pravidel o bezpečnosti accountu).

Obojí je bráno jako snaha o obcházení rozhodnutí GM a může být trestáno smazáním accountu.

Pokud byla uvězněna jedna postava z accountu, jsou automaticky po pokusu o přelogování uvězněny i všechny postavy zbývající.

Datum Jméno Account* Guilda Prohřešek
20.11.2015 03:42 Viashino 9a1ae5 - AFK Alchemy, 1. AFK prohřešek. *Ocroc*
10.11.2015 23:58 Tekashi 85c9ba - Chtěl být pk, tak jím je. *Quido*
26.10.2015 08:14 Cash 06af8b - Krádež v domě = ban + smazání logovaných účtů. *Qvido* acc: kera, egolego, jrc21, puding, urfaust, droy, moloch, milkshake, milkshake2.
20.10.2015 11:07 Waringul ea8323 - Napomáhání PK, dual klient blue/pk + pk. Vzhledem k historii, účet zablokován. *Ocroc*
06.10.2015 16:00 Berserker ba585c -R- Zneužití externího programu (,hide) v pvp. Účet bude smazán. *Qvido*
03.10.2015 07:49 Sirdawe d7efb2 - Zneužívání dual clienta, logování PK+frakce a obecné prudění hráčů. Smazání logovaných účtů, ztráta majetku a BAN IP. *Ocroc*
03.10.2015 07:22 Ansgar Aryan ba585c -K- AFK Alchemy, 1. AFK prohřešek. O sekeru popros Qvida. *Ocroc*
03.10.2015 07:18 Valec eb75de -K- Urážení GM na herním fóru, účet bude smazán. *Ocroc*
29.09.2015 20:29 Gargantua e54fd0 - Loot na HB, fame a karma na 0 - Výstraha. *Quido*
03.08.2015 13:30 Imiriam 524813 - Napíše page a pustí afk makro... co na to říct. Afk Alchemy. 2. AFK prohřešek.
08.07.2015 11:30 The Gathering bafa30 - Úmyslené kazení hry ostatním hráčům, sprosté makra. Zatím jen karma dolů. *Quido*
20.06.2015 13:39 Dolutrysk 0bf2ef - AFK Alchemy. *Ocroc*
20.06.2015 13:36 Blood Vamp 9b3540 - AFK Alchemy. *Ocroc*
20.06.2015 13:32 Magicius 27d153 - AFK Alchemy. *Ocroc*
06.06.2015 13:22 Elantris 4e6704 - Relog blue/Pk bez pauzy. Jail a logy. *Quido*
06.06.2015 13:21 Leezar 52ba75 - Relog blue/Pk bez pauzy. Jail a logy. *Quido*
06.06.2015 13:16 Malaria 9afc14 - Pletení se O/Ch bojů, karibik, karma a fame na 0. Příště = Jail + prudič. *Quido*
06.06.2015 13:13 Brigita 360d56 - Pletení se O/Ch bojů, karibik, karma a fame na 0. Příště = Jail + prudič. *Quido*
01.06.2015 17:40 Mythus 0021a2 -WR- Odlog v dungeonu. Karibik.
22.05.2015 22:50 Waringul ea8323 *C-Chaos* Ress na dualu.

*Položka "Account" je v tabulce prohřešků anonymizována, tj - pokud si dáte anonymizovaný account vyhledat v prohřeškách, všechny prohřešky mající stejný account jsou provedeny právě na jednom účtu, ale tento název účtu není skutečným loginem hráče. Bezpečnost tedy není narušena.

Copyright 1999-2013 Dark Paradise