Prohřešky

D održování pravidel kontrolují správci serveru průběžně či na základě upozornění některého z hráčů. V případě, že jste svědkem prohřešku, upozorněte správce serveru pomocí systému "HELP - Zpráva GM (tzv. Page)".

Upozorňujeme hříšníky, že prohřešky proti pravidlům jsme schopni dohledat dle jejich typu v logu serveru a zálohách světa zpětně po libovolně dlouhou dobu. Mezi nejzávažnější prohřešky řadíme vykrádání hráčských domů a zároveň podílení se na jakoukoliv manipulaci (též nákup) s takto kradenými předměty. Accounty těchto postav jsou automaticky mazány.

Co dělat pokud se ocitnete ve vězení?

Pokud se stane i Vám, že se proviníte a skončíte ve vězení, zjistěte si nejprve důvod Vašeho potrestání a výši trestu. Pokud máte již přidělenu vězeňskou sekeru, zjistíte výši trestu klepnutím na ni. POZOR - používáním sekery k jinému účelu, než je splnění trestu si tento pouze navyšujete. Pokud ji nemáte, požádejte o ni přes HELP - vzkaz pro GM.
Trest se se skládá ze dvou částí - jednak z doby po kterou budete uvězněn, jednak z počtu vězeňských logů, které musíte nasekat. Po odpracování trestu a uplynutí doby uvěznění poklepejte na vězeňskou sekeru a budete propuštěn. Zda jste propuštěn či nikoliv poznáte podle statusu Vaší postavy. Klikněte na ni, pokud obsahuje za jménem "[jailed]", jste stále uvězněn, pokud ne, můžete vězení opustit. Vězení opusťte přes HELPROOM, pokud zkusíte opustit vězení jiným způsobem, může dojít k nevratnému poškození nastavení Vaší postavy.

Upozornění:
  1. Je přísně zakázáno používat automatická chodící makra v jailu.
  2. Je přísně zakázáno se nechat vysekávat z jailu jinými hráči (což je zároveň i porušení pravidel o bezpečnosti accountu).

Obojí je bráno jako snaha o obcházení rozhodnutí GM a může být trestáno smazáním accountu.

Pokud byla uvězněna jedna postava z accountu, jsou automaticky po pokusu o přelogování uvězněny i všechny postavy zbývající.

Datum Jméno Account* Guilda Prohřešek
22.07.2016 20:25 Sturm und Drang b277f5 Order Poruseni pravidla Pk/O/Ch - dual s pk ... + nevhodne pojmenovani postavy == jail a logy a prejmenovani postavy.
22.07.2016 20:24 Malaria 9afc14 - Poruseni pravidla PK/O/Ch - nedodrzana pauza. Dokonce dual. Jail a logy.
21.07.2016 16:43 Barbara z Trinsicu 38961e Dohr Odlog u pokladu. Jail. Ac.
19.07.2016 10:33 Young Lean dae4e0 - Relog blue -> pk bez pauzy, jail logy. Jelikož si nedáš pokoj dostaneš přídavek. *Qvido*
19.07.2016 10:32 Anelis 406159 - Relog blue -> pk bez pauzy, jail logy. Jelikož si nedáš pokoj dostaneš přídavek. *Qvido*
12.07.2016 17:59 Reneme 68bdf1 - Vykradení účtů - kdo se hodně nebude mít nic - ztráta majetku : zdena, fix, fix3, michalko, spellmaster, zeleznak, pupesek, slayer7, Mac5. *Qvido*
07.06.2016 09:33 Jsem Hloupej 7bbec3 - Relog blue -> pk bez pauzy. Jail a logy + account prskadlo. *Gilraen*
24.05.2016 19:34 Pan Libich 5938fa MG Opakovaný odlog v dungeonu - 100 logů a příště bude hůř. *Qvido*
23.05.2016 20:53 Chupacabra c455fe - Relog blue -> pk bez pauzy, jail logy. + account bes a rider99. *Qvido*
27.04.2016 16:31 Finka dc8585 - Zabíjení modrých hráčů bez killu přes summony, jail logy +5 killů. *Qvido*
19.03.2016 11:33 Halle Berry 7f93bd - Relog blue -> pk bez pauzy, jail logy. *Qvido*
19.03.2016 11:29 Anelis 406159 - Relog blue -> pk bez pauzy, jail logy. *Qvido*
18.03.2016 18:13 Hanako 5b7cc5 MG Nenahlášení chyby. Jail + logy.
12.03.2016 08:39 Zongo 3105f2 - Kdo chce víc, nebude mít nic. Lootování na HB. Smazán majetek. *Qvido*
10.03.2016 19:46 Ansgar Aryan b277f5 - Použití lodě v zakázané zoně, jail. *Qvido*
14.02.2016 19:47 Arianna 0957bc -Harpagon- Zneužití systému page. *The First*
09.02.2016 02:04 Jean Baklazan 86d3dd - AFK Alchemy, 1. AFK prohřešek. *The First*
09.02.2016 01:59 Kerrigan 48f226 - AFK Alchemy, 1. AFK prohřešek. *The First*
09.02.2016 01:56 The Best Pepo 6c998a Amonthia AFK Alchemy, 1. AFK Prohřešek + dual klient. *The First*
09.02.2016 01:55 Antiquing 25d2e2 Amonthia AFK Alchemy, 1. AFK Prohřešek + dual klient. *The First*

*Položka "Account" je v tabulce prohřešků anonymizována, tj - pokud si dáte anonymizovaný account vyhledat v prohřeškách, všechny prohřešky mající stejný account jsou provedeny právě na jednom účtu, ale tento název účtu není skutečným loginem hráče. Bezpečnost tedy není narušena.

Copyright 1999-2013 Dark Paradise