Nájmy

N ájemní domy a pokoje v hostincích patří k relativně levným možnostem ubytování. Vhodné využití pro ně najdou mladí hrdinové a řemeslníci, kteří ještě nemají kam složit hlavu, ale i gildy, které chtějí mít svou místnost nebo budovu přímo ve městě. Pokud máte zájem pronajmout si luxusní bydlení ve městě pod ochranou stráží, je tato volba právě pro Vás. Nájemní domy mají výhodu ve svém umístění v blízkosti městských obchodů a většinou jsou mnohem luxusnější než domy stavěné. Platí se u nich pravidelné měsíční nájemné. U nájemních domů platí zákaz umisťování předmětů do jejich okolí (vyjma dekorací, a veřejně prospěšných předmětů - výhně apod.).

Lepší, ale také nákladnější variantou bydlení je vlastní dům. Podrobnosti najdete v Základech v kapitole Domy.

Typy nájmů:

Nájemní prostory jsou dvojího typu: domky a pokoje v hostincích. Liší se v zásadě jen cenou a vzhledem Renter's Boardu (nájemní štít). Pokoje v hostincích jsou zpravidla menší a levnější, navíc méně bezpečné. Obecná pravidla jsou pro oba typy nájmů stejná.

Nájemní štít

Každý nájemní dům či byt je vybaven Nájemním štítem (Renter's Board). Na něj si může majitel napsat své jméno (jen v případě "velkého" štítu na domcích) a jsou zde uvedeny nezbytné údaje o domě (majitel, doba zaplacení nájmu, č. domu apod.).

Vybavení pokojů a domů:

Pokoje v hostincích jsou bohužel často bugové, proto doporučujeme pořídit si do pokoje Secure Chest nebo Bezpečnou bednu a cennější majetek uschovávat do nich. Případné zmizení majetku GM neřeší.

Nepište page kvůli odstranění postelí, či dalšího nábytku z pokojů. Tyto věci jsou pevně dány ve hře a ani GM je nedokáže odstranit.

Jak získat nájem?

Volný nájem

Volný nájem je označen na seznamu objektů dále na stránce slovem "volno". Tento nájem získáte buď výměnou za deed na nájem, který lze získat buď od bývalého majitele, nebo z pokladu.Případně můžete o volný nájem napsat page ve znění("Prosím o nájem xx, svoje ID postavy."), tento nájem vám bude poskytnut za trojnásobek měsíčního nájmu. Tzn. pokud nájem stojí 20k/ měsíc tak jeho pronájem vás bude stát 60k. Toto platí v pouze v případě, že nemáte vlastnický deed na nájem. Volné nájmy vznikají zpravidla po propadnutí nájmu a vyklizení prostor.

Deed na nájem

V pokladu nebo jako odměnu za splnění questu můžete získat deed, který opravňuje k realizaci nájmu. V seznamu je označen jako "pouze quest" - znamená to, že deed je nebo bude umístěn někde ve světě, nebo se o jeho realizaci majitel ještě nepřihlásil. Deed je přenosný a pokud jste jeho majiteli, můžete ho darovat nebo přenechat jinému hráči. Ale pozor, pokud nebude deed do určité doby realizován, pozbude platnost a nájem bude uvolněn. Deedy jsou zpravidla na menší domky nebo řadovky na venkově.

Dražba

Pokud je na seznamu nájem označen "v dražbě", znamená to, že v termínu, který bude oznámen prostřednictvím novinek, dojde k veřejné dražbě objektu. Nájem pak získá nejvyšší nabídka. Do dražby zpravidla postupují objekty, které jsou něčím výjimečné (velikostí, polohou...).

Postup realizace nájmu

Pro registraci nájmu na postavu je nutná přítomnost GM. Upozorněte proto pomocí systému HELP - Zpráva pro GM (Page) na váš požadavek správce. Zprávu zasílejte od vybraného domu (např.: Mám zájem o pokoj/dům c.xx na xxxx,xxxx Moje ID je xxxx). GM vás při nejbližší vhodné příležitosti vyhledá a nájemné s vámi dojedná, v případě že odlognete postavu, na kterou chcete nájem přepsat u daného domu a máte nájem viditelně v základním batohu či bance, může vám GM přepsat nájem i pokud jste off-line. Vybraný dům či pokoj GM osadí dveřmi a dá vám k dispozici 1 ks magického klíče. Předpokládá se, že objekt, který má volný nájem GM před předáním zkontroluje na odlognuté postavy.

Platba nájemného

Hlídejte si pečlivě dobu nájmu a vámi zaplacené nájemné. Platba se realizuje na domovním nájemním štítě poklikem. Nájem může zaplatit kdokoliv, ale započítává se ve prospěch současného majitele, proto pokud nechcete sponzorovat stávající obyvatele, neplaťte nájemné na cizích domech. Nájem je možno platit maximálně na 3 měsíce dopředu. Nájem je platný ještě v den, který je uveden na boardu a na www.

Domy, které nemají zaplacen nájem, mohou být okamžitě bez náhrady vyklizeny a pronajaty dalšímu nájemci. Exekuci nemusí předcházet žádné varování a není počítáno s žádnou tolerancí po době splatnosti. Ve vlastním zájmu si proto pravidelně kontrolujte údaje na nájemním štítu a na této www stránce.

V případě dobré vůle bohů mohou neplatiči svůj majetek nalézt na dně dungeonu Deceit po dobu jednoho měsíce od data vyklizení, poté bude všechen majetek nenávratně smazán. V takovém případě se volný majetek v domě umístí do Secure Chest postavy, na kterou byl registrován nájem. Ostatní Secure Chcest jsou umístěny samostatně. Upozorňujeme, že si GM vyhrazuje právo rozhodnout, který majetek má cenu a umístit do skladu pro neplatiče jen majetek hodnotný (takže prázdné skříně a sekurky s 50 steaky a jednou ress róbou tak budete hledat marně).

Je třeba si uvědomit, že pokud byla smazána postava, na kterou byl nájem zapsán, objeví se na boardu nesmyslný název majitele nebo dokonce board zmizí. V takovém případě se nájem považuje za volný a postupuje se stejně jako v případě nezaplacení nájmu.

Přepisování nájmů

Přepis je vždy realizován pomocí Deedu na nájem, který si stávající majitel může nechat vydat v menu Renter's boardu. Za deed je účtován poplatek 2 měsíčních nájmů.

Důsledky vytvoření Deedu na nájem:

V případě vlastnictví domu guildou, je třeba o vytvoření Deedu na převod požádat GM.

Držitel deedu na nájem obdrží klíč od domu výměnou za deed pomocí systému page. Deedy vytvořené hráči mají maximální platnost 30 dní. Po této době automaticky zmizí a dům je považován za propadlý.

Jaké jsou pravomoce majitele domu

Majitel nájmu uvedený na Renter's Boardu nebo na cedulce má pravomoce, které ho opravňují požadovat po GM určité úkony. Většina těchto úkonů je placená služba zpravidla v ceně 10K za úkon.

Jaké jsou povinnosti majitele domu

Seznam hostinců s pokoji k pronájmu

101 Sweet Dreams Inn in Britain
102 The Falconer's Inn in Skara Brae
103 The Ironwood Inn in Vesper
104 The Morning Star Inn in Jhelom
105 The Peg Leg Inn in Buccaneer's Den
106 The Pirate's Plunder Inn in Buccaneer's Den
107 The Rusty Anchor in Trinsic
108 The Scholar's Inn in Moonglow
109 The Shattered Skull Inn in Skara Brae
110 The Stag&Lion Inn in Magincia
111 The Treveller's Inn in Trinsic
112 The Wayfarer's Inn in Britain
113 The Big Lake Inn in Britain
114 The Broken Arrow Inn in Serpent's Hold
115 Vesper Youth Hostel
116 Craft's Guild in Britain
117 The Alone Sculpture in Homare
118 The Sweet Lounge in Nujel'm
119 The Solid Four in Trinsic
120 Bath House in Buccaneer's Den
121 Hostinec v Cernem lese

Hostinské pokoje mají v seznamu nájmů číslo složené z čísla domu a čísla pokoje. Takže pokoj č. 1 ve Sweet Dreams Inn in Britain je označen jako 10101.

Pronájem ohrádek

Existuje možnost pronajmutí ohrádky (pouze stávající ohrady, nové ohrady se nestavějí). V ohradách není domovní zóna. Do ohrady je možno pořídit si předem určený počet spawnů domácího zvířectva (vyjma jezdítek a pack zvěře), jehož cena je 100Kgp jako každé jiné dekorace. Je zakázáno ohrádek využívat k chování jiných zvířat než z respawnů. Porušení tohoto pravidla se trestá zrušením zakoupených spawnů bez náhrady, případně propadnutím nájmu ohrady. Spory ohledně zvěře v ohradě (vytamovaní, zabití a pod.) GM neřeší.

Cslo domku Njemn Lokace Zaplaceno do
1300002494,601,012.08.2016
2250002567,529,1527.07.2016
3250002582,525,1508.07.2016
4350001452,1712,015.07.2016
5300002506,601,019.06.2016
6300002481,600,006.06.2016
7250002591,541,1514.08.2016
8250002601,610,0volno
9650001620,1568,3025.07.2016
10250004576,480,0volno
11900002499,390,0volno
12250002426,496,1506.08.2016
13250002616,623,007.06.2016
14250002594,643,026.07.2016
15250002603,624,0volno
16600001673,1600,0volno
17250002424,470,1506.08.2016
18250002425,480,1506.08.2016
19900001553,1688,3001.07.2016
20500001633,1520,3529.07.2016
211800002280,1609,2027.08.2016
22500004720,770,025.07.2016
231750001848,2837,1027.07.2016
24250002593,528,15volno
25350001470,1712,013.07.2016
26400001656,1561,10volno
271050003175,1236,2029.07.2016
28350001464,1712,0volno
29250001400,4011,0volno
30900001501,1528,4011.08.2016
31750001540,1720,2029.08.2016
32750001681,1576,20volno
33300001401,1808,0volno
34300002670,2136,014.07.2016
35400004714,318,0volno
36650001649,1552,28volno
37400001648,1577,0volno
38750001668,1552,3006.08.2016
39850001608,1525,4001.07.2016
40250002576,538,1303.07.2016
41350001514,1595,1015.08.2016
421450001889,2842,25volno
43400001664,1580,5volno
44550003213,1737,0volno
451100001424,3706,013.07.2016
461800003174,1296,0volno
47250004576,474,0volno
48250004592,481,0volno
49950004636,402,005.06.2016
50250004592,476,0volno
51250004592,489,0volno
52250004592,496,0volno
53300001386,1808,024.07.2016
54600001712,1565,5003.07.2016
55200004814,494,028.07.2016
56600001511,1576,2030.07.2016
57300001392,1821,0volno
58900001626,1672,15volno
59450001622,1768,59volno
60650003244,1745,013.06.2016
61700004644,500,0volno
62800002322,1684,2009.06.2016
63300001408,1817,0volno
641400002856,937,030.07.2016
65250003008,1338,0volno
6645000610,984,0volno
67550003166,1727,007.06.2016
6875000478,856,007.07.2016
69350002542,682,0volno
70250004576,490,0volno
71250004576,496,0volno
72250003032,1310,0volno
7355000456,1105,001.08.2016
74250001427,3968,0volno
7555000417,1040,020.08.2016
76450001330,3680,0volno
77450001314,3696,0volno
78450001337,3696,015.07.2016
79450001320,3709,0volno
80450001333,3712,0volno
81500001318,3736,0volno
82500001333,3736,0volno
83500001320,3749,0volno
84500001334,3760,024.07.2016
85250001400,4016,0volno
86250001436,3968,0volno
87350002510,643,0volno
88350002526,644,026.07.2016
89250004560,471,0volno
90250004560,478,0volno
91250004560,486,0volno
92250004560,500,0volno
93250003064,1269,0volno
94250003027,1332,013.08.2016
9555000464,1136,015.08.2016
9650000328,1049,0volno
97350001458,1712,0volno
98900001945,2691,20volno
99550002918,808,029.08.2016
100450001935,2694,20volno
101700001944,2708,2006.07.2016
102550001961,2695,20volno
1036000002966,3368,1512.07.2016
1041050002304,1557,513.07.2016
105900002296,1703,2021.07.2016
106500004850,499,023.06.2016
107500004852,454,0volno
1081450001538,1752,1501.07.2016
1092450002354,1605,2008.08.2016
110650004701,211,21volno
111750001200,1709,0volno
112600001256,1709,019.06.2016
113450001158,1624,0volno
114600001230,1584,007.07.2016
115450001158,1552,0volno
116650004718,204,20volno
117450001141,1824,0volno
118450001195,1856,0volno
119450001264,1891,003.07.2016
120350001973,3565,531.07.2016
121350002528,681,0volno
122350002533,663,0volno
123350002542,643,0volno
12440000461,968,0volno
12560000560,1209,0volno
12660000661,1008,0volno
127250003038,3432,1517.08.2016
128250003062,1180,0volno
129250003062,1164,0volno
130250003066,1164,0volno
131250003080,1157,0volno
132250003080,1165,0volno
133250003078,1180,0volno
134250003088,1196,0volno
135250003096,1209,0volno
136450003086,1220,0volno
137250003056,1237,0volno
138250003056,1245,0volno
139200003054,1213,0volno
140250003056,1220,0volno
141250003056,1260,0volno
142250003054,1276,0volno
143450001480,1728,029.06.2016
144550001561,1752,15volno
145550001569,1752,1514.06.2016
146550001576,1752,15volno
147200004826,670,0volno
148500004584,735,023.06.2016
149250004444,198,0volno
150250004452,198,007.08.2016
151250004475,198,0volno
152250004488,196,027.07.2016
153800004466,202,0volno
154550004648,340,0volno
155500004794,598,015.08.2016
156300002264,1221,006.08.2016
157300002241,1208,003.07.2016
158300002230,1220,0volno
159300002237,1192,020.07.2016
16065000282,992,008.06.2016
16155000641,944,0volno
16260000653,1088,017.07.2016
16345000574,1128,0volno
16455000677,1208,014.08.2016
16540000737,888,0volno
16650000400,1229,0volno
16750000336,1246,012.08.2016
168550001174,3648,024.06.2016
169400001457,3832,007.08.2016
170250001359,3856,0volno
171250001364,3856,0volno
172250001370,3856,0volno
173250001381,3856,0volno
174250001387,3856,0volno
1751100001440,3869,002.08.2016
176400001466,3992,0volno
177400001474,3992,0volno
178400001486,3992,0volno
179400001408,4036,2volno
180350003072,1203,0volno
181250003024,1365,0volno
182250003024,1357,0volno
183250003024,1350,0volno
184250003032,1346,0volno
185250003009,1364,0volno
186250003009,1316,0volno
187250003005,1316,0volno
188250002998,1316,0volno
189250003000,1301,007.08.2016
190250003000,1294,0volno
191450002993,1340,0volno
192250003093,1236,016.08.2016
1931250002752,986,011.08.2016
194950002904,741,015.07.2016
195650002952,934,011.06.2016
1961200002848,913,0volno
197750002968,812,025.07.2016
198650002909,720,004.06.2016
199300002777,2136,0volno
200300002680,2157,002.06.2016
2012100003053,3408,1523.06.2016
2021350001974,3579,0volno
203450001921,3565,7volno
204550001912,3575,023.07.2016
205400001892,3561,526.06.2016
20650000896,2385,0volno
2071000002432,536,009.07.2016
208550002488,436,1509.07.2016
209350002520,661,0volno
210300002550,661,0volno
211600002428,560,030.07.2016
21250000813,2200,0volno
213115000750,2160,0volno
21450000816,2321,021.07.2016
215250003283,1865,4002.08.2016
216250003259,1817,2007.06.2016
217250003292,1793,40volno
218500003291,1921,40volno
2192100001871,2656,006.07.2016
2202350001807,2716,001.07.2016
2212050001830,2685,0volno
2222350001839,2688,026.07.2016
223600001863,2686,-111.06.2016
224550001130,3664,0volno
2252100001998,2915,018.08.2016
226400001130,3616,0volno
22755000653,2168,006.07.2016
228200003068,1212,0volno
2291050002046,2782,0volno
2302150001820,2809,0volno
2311000001656,1653,027.06.2016
2321200001372,3712,030.06.2016
23350000797,2272,0volno
234800002270,1652,20volno
235500001480,1600,2027.07.2016
236600001480,1749,-104.07.2016
237450001438,1600,2020.07.2016
238900002302,1756,2013.07.2016
239300002632,2102,10volno
240550002432,443,1516.07.2016
241450003104,1317,0volno
242150000629,2136,020.07.2016
24320000752,2270,0volno
24420000743,2352,012.06.2016
24520000865,2320,0volno
246500003024,781,025.07.2016
247650003231,1705,007.06.2016
248500001429,1584,30volno
249900001448,1670,1117.08.2016
250400001384,3794,0volno
251450001497,1724,8volno
252500002286,1761,2120.06.2016
253450003060,1292,0volno
254450003081,1292,0volno
255450003064,1322,0volno
256450003104,1279,028.05.2016
257450003056,1338,0volno
2582200003141,1340,0volno
2591400003144,1307,0volno
2601800003146,1356,0volno
261700001851,3565,315.08.2016
262650001842,3592,808.07.2016
263400001449,1728,0volno
2641350001615,1592,-213.08.2016
265400003049,3376,1513.07.2016
2661050001997,2872,10volno
267300003054,3424,1526.07.2016
2681000001592,1566,20volno
269200003057,1204,0volno
270650003213,1761,023.07.2016
2711000001942,2740,10volno
272550001843,3641,026.06.2016
273450001865,3664,031.07.2016
274550001894,3674,0volno
275850001944,3666,001.07.2016
277250001964,3638,321.07.2016
278250001964,3651,3volno
279250001964,3664,323.06.2016
280250001983,3638,3volno
281250001983,3651,3volno
282250001983,3664,303.06.2016
301400000344,529,25volno
30270000395,527,28volno
303120000380,555,25volno
30440000398,584,2514.07.2016
305360000378,597,25volno
307115000317,602,25volno
31025000361,3321,1517.06.2016
31140000337,3344,20volno
31240000356,3365,2020.07.2016
31365000322,3403,1507.07.2016
31420000313,3372,2122.08.2016
31575000268,3343,3023.06.2016
31675000316,3322,1820.07.2016
31760000296,3413,1521.08.2016
31825000260,3403,1516.06.2016
31935000241,3415,21volno
32035000246,3460,2114.07.2016
32180000226,3436,15volno
32220000259,3390,15volno
32320000265,3390,15volno
32420000271,3390,1501.07.2016
32520000277,3390,1501.07.2016
32620000281,3360,15volno
32720000287,3360,15volno
32820000293,3360,1520.07.2016
32920000299,3360,1514.08.2016
3301750003599,438,0volno
3000250003042,3468,1505.07.2016
300140000566,1112,001.07.2016
3002250004733,752,026.07.2016
300325000665,952,0pouze quest
3004200002213,896,0pouze quest
3005400004803,590,015.08.2016
300640000669,1192,026.06.2016
3007200001969,2679,19pouze quest
3008200004578,720,026.07.2016
300930000388,584,2526.07.2016
10001150003216,1838,0volno
10002150003216,1833,0volno
10003150003226,1833,0volno
10004150003226,1838,2volno
10005200003226,1843,0volno
10101250001504,1617,20volno
10102250001503,1610,20volno
10103150001504,1610,41volno
10104150001495,1610,41volno
10105150001504,1615,40volno
10106150001495,1615,41volno
10107150001504,1620,41volno
10108150001495,1620,40volno
1020115000610,2242,0volno
1020220000616,2242,018.07.2016
1020315000598,2243,1volno
1020415000592,2243,3volno
1020515000592,2252,2volno
1020615000598,2252,1volno
1020715000604,2252,1volno
1020815000610,2252,2volno
1020920000616,2252,0volno
10301150002778,970,1volno
10302150002777,976,0volno
10303150002778,958,1volno
10304150002778,952,1volno
10305150002787,952,1volno
10306150002788,958,1volno
10307150002787,964,1volno
10308150002787,970,1volno
10309150002786,978,1volno
10401150001365,3820,2volno
10402200001364,3825,1volno
10403150001363,3810,1volno
10404150001363,3805,1volno
10405150001363,3800,1volno
10406150001354,3800,0volno
10407150001354,3805,1volno
10408150001354,3810,2volno
10409150001354,3815,1volno
10410150001354,3820,1volno
10411200001354,3825,1volno
10501150002714,2089,004.08.2016
10502150002723,2089,0volno
10503200002715,2080,0volno
10504200002724,2080,0volno
10601150002668,2232,2volno
10602150002674,2241,4volno
10603150002683,2241,4volno
10701150002034,2801,11volno
10702150002025,2799,1028.07.2016
10703150002034,2795,11volno
10704150002025,2793,10volno
10705250002034,2784,10volno
10706250002025,2784,1024.06.2016
10707250002031,2784,31volno
10708250002024,2789,33volno
10709250002025,2793,30volno
10710250002035,2796,31volno
10711350002035,2805,31volno
10801200004560,423,103.08.2016
10802150004546,440,0volno
10803150004546,434,1volno
10804150004546,428,1volno
10805150004544,424,1volno
1090120000569,2168,1volno
11001800002298,1669,20volno
11002300002285,1668,20volno
11003200002299,1652,20volno
11004200002292,1652,20volno
11005250002286,1657,20volno
11101150001851,2740,1volno
11102150001849,2730,1volno
11103150001844,2730,1volno
11104150001839,2730,1volno
11105150001834,2730,0volno
11106150001834,2740,1volno
11201200001584,1585,20volno
11202200001584,1595,21volno
11203200001582,1584,20volno
11204200001579,1594,21volno
11205250001582,1584,41volno
11206200001578,1594,40volno
11207150001586,1587,40volno
11208200001584,1595,40volno
11301300001469,1520,20volno
11302400001470,1512,20volno
11303200001459,1522,20volno
11304200001459,1517,20volno
11305200001458,1512,20volno
11401200002963,3400,35volno
11402200002963,3410,35volno
11403200002970,3400,35volno
11404200002971,3410,35volno
11501150002964,882,1volno
11502200002964,888,1volno
11503200002955,888,1volno
11504150002955,882,0volno
11505150002955,876,1volno
11506150002955,870,1volno
11507150002955,864,1volno
11508150002964,864,1volno
11509150002964,870,1volno
11601150001436,1555,54volno
11602150001436,1559,54volno
11603150001436,1564,54volno
11604100001444,1564,54volno
11605150001458,1548,5530.06.2016
11606100001464,1551,55volno
11607100001468,1551,55volno
11608100001473,1550,55volno
1170115000228,3499,15volno
1170210000228,3494,15volno
1170310000228,3489,15volno
1170410000228,3484,15volno
1170510000228,3479,15volno
1170610000228,3474,15volno
1170710000237,3474,15volno
1170810000237,3479,15volno
1170910000237,3484,1516.08.2016
1171010000237,3494,15volno
1171115000237,3499,15volno
11801250003146,1389,5volno
11802150003146,1397,5volno
11803300003138,1389,5volno
11804250003137,1395,516.08.2016
11805600003137,1401,5volno
11806850003132,1408,5volno
11807700003135,1424,5volno
11808300003134,1434,5volno
11809250003146,1435,5volno
11810200003146,1428,5volno
11901350001903,2701,2013.08.2016
11902350001885,2701,20volno
11903350001880,2726,20volno
11904350001904,2726,20volno
12001200002660,2088,8volno
12002200002660,2080,8volno
12003200002667,2072,931.05.2016
12004200002674,2080,8volno
12005200002675,2088,8volno
12101150002812,494,23volno
12102150002805,480,23volno
12103150002806,475,23volno
12104150002813,475,23volno

Copyright 1999-2013 Dark Paradise